Vasile Coca

Biografie


Vasile Coca a văzut lumina zilei în zodia scorpionului într-o sâmbătă însorită de toamnă în satul PRIA, Com. CIZER, Jud. SĂLAJ bucurânduse de frumuseţea inegalabilă a plaiurilor munţilor Meseş, într-o familie de oameni simpli, cinstiţi şi truditori care l-au înconjurat cu dragostea şi iubirea lor fiecare în felul lui, de la care a învăţat că a munci nu este o ruşine şi alături de care a avut o copilarie simplă dar minunată de care cu trecerea anilor îşi aminteşte mereu cu nostalgie şi mare bucurie în acelaşi timp. 

A terminat şcoala de muzică şi şcoala populară de arte din Zalău secţia vioară, iar ca instrumentist (vioară) a activat multi ani în ansamblul Sălajul al Casei de Cultură a sindicatelor şi în Ansamblul întreprinderii de ţevi, iar actualmente este solist vocal al Ansamblului artistic profesionist ,, Porolissum ,, din Zalău. Ca solist vocal Vasile Coca a cunoscut cele mai mari satisfacţii artistice, carieră care a început în anul 1986 odată cu înregistrarea primului album.